Disclaimer

Algemeen, Beperkte aansprakelijkheid en Auteursrechten

Algemeen
Hic et Nunc coaching (KvK 81780362), hierna te noemen ‘Hic et Nunc coaching’, verleent hierbij toegang tot de website www.hicetnunc-coaching.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Hic et Nunc coaching’ en derden zijn aangeleverd. ‘Hic et Nunc coaching’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW – Hic et Nunc coaching neemt deel aan de Kleine Ondernemersregeling en rekent daarom geen BTW. 

Beperkte aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Hic et Nunc coaching’ zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je uit een coachingtraject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. Het is jouw taak om doelen te stellen en mijn taak om jou te helpen deze te realiseren.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Hic et Nunc coaching’ informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Hic et Nunc coaching’.

Ik ben Lieke,

en ik leer vrouwen die opgroeiden met een metaal/fysiek afwezige ouder, die altijd voor iedereen klaar staan maar zich stiekem veel te vaak wiebelig voelen, om nu écht meer voor zichzelf te gaan zorgen, zodat ze zich knetter stevig in hun schoenen voelen staan!

Plan je check gesprek

Vertel me wanneer jij wiebelt en binnen 30 minuten heb je meteen twee tips die je tijdens het avondeten al kan inzetten!